Pracownia Lutnicza

Pracownia Lutnicza

Pracownia lutnicza Niewczyk & Synowie”działa nieprzerwanie od 1885 roku. To najstarsza pracownia lutnicza w Polsce prowadzona przez Benedykta Niewczyka, prawnuka założyciela, w której są budowane i konserwowane instrumenty smyczkowe i szarpane. Pracownia opiekuje się również skrzypcami uczestników konkursu Wieniawski Society.
Szczegółowe informacje: 
>> pracownialutnicza.pl

Niewczyk & Sons violin making studio has been operating continuously since 1885. This is the oldest violin-making studio in Poland run by Benedykt Niewczyk, the founder’s great-grandson, where string and plucked instruments are built and maintained. The studio also takes care of the violins of the participants of the Wieniawski Society competition.

More information: >> pracownialutnicza.pl

Galeria