Sir B. Fancy buttons

Sir B. Fancy buttons

Dominik Górski jest jednym z nielicznych rzemieślników w Polsce zajmujących się projektowaniem
i ręcznym wytwarzaniem… guzików. Jego zdobne, niezwykle estetyczne prace charakteryzują dbałość o detal i niepowtarzalne wzornictwo. Poprzez ręczną produkcję guzików Górski wyróżnia się nie tylko na poznańskiej mapie rzemieślników, ale także na tle wszystkich ręcznych wytwórców na terenie całej Polski.
Szczegółowe informacje:
>> Sir Button Pracownia 

Dominik Górski is one of the few craftsmen in Poland dealing with design and manual production of… buttons. His ornate, extremely aesthetic works are characterized by attention to detail and unique design. Thanks to the manual production of buttons, Górski stands out not only on the map of craftsmen in Poznań, but also against the background of all manual manufacturers throughout Poland.

More information: 

>> Sir Button Pracownia 

Galeria

fot. R. Zawadzki