Introligatornia Lewandowscy

Introligatornia Lewandowscy

Introligatornia działa na rynku nieprzerwanie od 1921 roku. To rodzinna firma, która oferuje szeroką gamę usług introligatorskich, w tym: naprawia, konserwuje i oprawia książki oraz tworzy nowe wydawnictwa.
Szczegółowe informacje: >> introligatornia.poznan.pl

The bindery has been operating on the market continuously since 1921. It is a family business that offers a wide range of bookbinding services, including repairing, preserving and binding books and creating new publications.

More information: >> introligatornia.poznan.pl

Galeria

fot. R. Zawadzki