Reklama Neony

Reklama Neony

Firma, którą obecnie prowadzi Piotr Heinze, jest już dla poznaniaków pracownią kultową. Działa ona w mieście nieprzerwanie od 60 lat. W warsztacie powstają najbardziej rozpoznawalne neony z całej Polski. Mieszkańcom Wielkopolski są znane chociażby szyldy siedziby chóru Poznańskie Słowiki czy restauracji Adria. W pracowni działa także warsztat ślusarski. Piotr Heinze od lat odpowiada za oprawę świetlną krajobrazów miejskich, a jego imponujące archiwum zdjęć i dokumentacji dawnych neonów pozwala na odświeżenie tradycji i zachęca do powrotu do dawnych praktyk reklamowania lokalnych biznesów.
Szczegółowe informacje: 
>> reklama.poznan.pl

The company, currently run by Piotr Heinze, is already a cult studio for Poznań residents. It has been operating in the city continuously for 60 years. The workshop produces the most recognizable neon signs from all over Poland. The inhabitants of Wielkopolska are familiar with, for example, the signs of the headquarters of the Poznań Nightingales choir or the Adria restaurant. There is also a locksmith workshop in the workshop. Piotr Heinze has been responsible for the lighting of urban landscapes for years, and his impressive archive of photos and documentation of old neon signs allows you to refresh the tradition and encourages you to return to the old practices of advertising local businesses.

More information:

>> reklama.poznan.pl

Galeria

fot. R. Zawadzki