Poznań Design Talks. Poznańscy rzemieślnicy

22 września 2023 (piątek)
godz. 12.30–14.30, Centrum Kultury Zamek, Scena Nowa
Poznańscy rzemieślnicy

Wstęp bezpłatny

Obowiązują zapisy przez formularz rejestracyjny dostępny: KLIKNIJ TUTAJ

Co dalej z rzemiosłem? Strategie współpracy w kontekście nowych wyzwań

12.45 – 13.00 Rewitalizacja rzemiosła. Katarzyna Chudyńska-Szuchnik, Muzeum Warszawskiej Pragi

13.00 – 13.15 Szkoła Rzemiosł Cieszyn – miejsce wymiany doświadczeń. Magdalena Chorąży-Suchy, Zamek Cieszyn

13.15 -13.30 Zaułek Rzemiosła – poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych. Joanna Jajus, Urząd Miasta Poznania

13.30-13.45 „Rękodzielni” – czyli o rzemiośle w formie wystawienniczej. Anna Pikuła, Poznańskie Centrum Dziedzictwa

13.45-14.30 dyskusja / moderatorka: Agnieszka Sural, NÓW. Nowe rzemiosło

Rewitalizacja rzemiosła
Stołeczna Praga to dzielnica, która historycznie słynęła z fabryk, manufaktur i małych warsztatów rzemieślniczych. Od kilku dekad ta drobna wytwórczość zanika w swoim tradycyjnym wydaniu, a jej spuścizna zaczyna być traktowana jako tożsamościowe dziedzictwo. Rzemiosło nie wymiera jednak zupełnie, ale przeobraża się. Podąża za zmieniającymi się nawykami i potrzebami odbiorców i jest na Pradze ciągle obecne. Muzeum Warszawskiej Pragi od 2015 roku bada i reanimuje lokalne praktyki wytwórcze, szczególnie kładąc nacisk na ich międzypokoleniowy transfer. W tym celu powstała specjalna Pracownia Rzemieślnicza – PraRzemka, gdzie można brać udział w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych mistrzów i młodych projektantów.

Katarzyna Chudyńska-Szuchnik – dziennikarka, przewodniczka miejska, kustosz w Muzeum Warszawskiej Pragi. Od 2015 roku promuje i wspiera lokalną wytwórczość. Autorka książki „Zręczni. Historie z warszawskich pracowni i warsztatów”. Kuratorka wydarzeń „Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy”, programu edukacyjnego „Projektowanie z rzemiosłem” – wspólnie z dr Pawłem Jasiewiczem z Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. Pomysłodawczyni „Szkoleń warsztatowych z rzemieślnikami” w ramach Modelowej Rewitalizacji Miast. Kuratorka wystaw „Praga na wzór. Projektowanie z rzemiosłem”. Od 2019 roku koordynuje PraRzemkę – Pracownię Rzemieślniczą w Muzeum Pragi, wyposażoną w tradycyjne, ocalone od zapomnienia narzędzia i maszyny, w celu międzypokoleniowego przekazywania rzemiosła oraz rozwoju nowych kierunków. Prowadzi kanał filmowy z dokumentacją projektów i pracowni rzemieślniczych: https://vimeo.com/wykonanenaprawymbrzegu

fot. Krzysztof Gajewski

Szkoła Rzemiosł Cieszyn – miejsce wymiany doświadczeń. Prezentacja krótko przybliża instytucję Zamku Cieszyn. Następnie przedstawia genezę potrzeb utworzenia Szkoły Rzemiosł, jej założeń, organizację i pierwsze efekty pilotażowego roku.

Magdalena Chorąży-Suchy – dyrektorka Zamku Cieszyn, menedżerka, prawniczka, tłumaczka języka francuskiego i włoskiego. Koordynatorka projektów m.in. „Human Cities. Creative works with small and remote places”. Od ponad roku zarządza Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, a od marca tego roku utworzoną przy Zamku Cieszyn Szkołą Rzemiosł, wcześniej w pełni zaangażowana w jej powstanie.

Zaułek Rzemiosła – poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych, od 2017 roku odkrywa i przybliża jedną z najstarszych, zakorzenioną w dziedzictwie miasta formę przedsiębiorczości -rzemiosło. Ulica Garbary, swą nazwą nawiązująca do jednego z zawodów rzemieślniczych, stała się pierwszym przyczółkiem miejskiego programu. Aktualnie poznańscy „zaułkowicze” rozsiani są po całym mieście, a ich pracownie coraz częściej otwierają się przed mieszkańcami i mieszkankami. W programie poza promocją niezwykle ważnego aspektu tradycyjnej działalności wytwórczej, popularyzujemy rzemiosło również jako jedną z form aktywności zawodowej, szczególnie wśród absolwentów kierunków artystycznych.

Joanna Jajus – dyrektorka Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Poznania. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz aktualnie studentka studiów podyplomowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od ponad 20 lat rozwija i realizuje w Poznaniu programy wspierające lokalną przedsiębiorczość, w tym również przedsiębiorczość migrantów. Członkini Rady Programowej Obserwatorium gospodarki i rynku pracy aglomeracji poznańskiej, Przewodnicząca Komitetu Sterującego programu „Zaułek Rzemiosła”. Od kilku lat rozwija również edukację przyrodniczą w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w ramach programu „Poznań dla pszczół” oraz ogrodnictwa miejskiego w ramach programu „Zielony Poznań”.

Anna Pikuła – liderka zespołu ds. wystaw w Poznańskim Centrum Dziedzictwa. Realizatorka wielu wystaw czasowych oraz członkini zespołów realizujących wystawy stałe Bramy Poznania i CS Enigma. Prywatnie wielbicielka architektury modernistycznej i obserwacji ptaków.

Poznańscy rzemieślnicy to projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Edytuj