On-line: Poznańscy rzemieślnicy. Dyskusja: Tradycje rzemieślnicze Poznania. Globalne wyzwania w mikroskali.