On-line: Poznańscy rzemieślnicy. Prezentacja pt: „Rękodzielni” – czyli o rzemiośle w formie wystawienniczej. Anna Pikuła, Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Poznańscy rzemieślnicy. Prezentacja pt: „Rękodzielni” – czyli o rzemiośle w formie wystawienniczej. Anna Pikuła, Poznańskie Centrum Dziedzictwa Prezentacja odbyła się w ramach projektu Poznańscy rzemieślnicy, któremu towarzyszyła dyskusja pt.: Co dalej z rzemiosłem? Strategie współpracy w kontekście nowych wyzwań. Spotkanie odbyło się 22 września 2023 r. w Centrum Kultury Zamek. Organizacja i realizacja projektu: Fundacja Made in Art 2023 rok

Poznańscy rzemieślnicy jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury